Co Vám mohu nabídnout ?

Pro rodinné domy (do 3 bytových jednotek, včetně) a bytové domy nad tři bytové jednotka (čtyři a více), nabízím zpracování plánků, které slouží jako podklad prohlášení vlastníka.

Varianty zpracování podkladů z :

  • nemáte žádné plánky, je potřeba zaměření stávající nemovitosti na místě
  • částečná, neúplná dokumentace
  • kompletní projektová dokumentace 

Podklady, si můžete zajistit na příslušném stavebním řadě v archivu, zde by měli mít původní plánky nemovitosti. Většinou je potřeba se na návštěvě dopředu domluvit. Pak stačí si plánky vyfotit, nebo nechat udělat kopie (placené). Z těchto podkladů je možné vypracovat podklad pro přípravu smluvní dokumentace - prohlášení vlastníka.

CENA:

  • jednoduchý plánek pro rodinný dům o 2 - 3 bytových jednotkách - do 3.000,-Kč (když jsou podklady k dispozici)
  • bytový dům 4 - 6 bytových jedotek - od 3.000,-Kč až 5.000,-Kč (když jsou k dispozici podklady)

Vlastní smluvní dokumentace - Prohlášení vlastníka

  • Spolupracuji s advokátní kanceláří www.bartonpeckova.cz, Mgr. Dagmar Vítů Pecková, tel. 732 913 139 peckova@bartonpeckova.cz.  Zde jsou připravena zajistit kompletní smluvní dokumentaci k Prohlášení vlastníka a vše s tím spojené.

CENA:

  • prohlášení vlastníka 2-3 bytové jednotky cena cca 6.500,-kč bez DPH s každou další jednotkou navíc 1.500,-kč bez DPH
  • stanovy SVJ cca 5.000,-kč bez DPH
  • zápis do OR  6.000,-kč kolekUkázka jak mohou podklady pro katastr vypadat.


Co je to prohlášení vlastníka.

Co je to prohlášení vlastníka - je to důležitý právní dokument, který se používá při rozdělení vlastnického práva k nemovité věci, jako jsou budovy nebo byty, na jednotlivé jednotky. Tento dokument umožňuje vlastníkům nemovitosti, aby své vlastnictví rozdělili na konkrétní, přesně vyčleněné jednotky, což může být užitečné v různých situacích, jako je převod družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo při vytváření podmínek pro klidné soužití více spoluvlastníků ve vícegeneračních rodinných domech.

Zákonná úprava prohlášení vlastníka je nově upravena v § 1164 a následujících Občanského zákoníku, kde §1166 Občanského zákoníku označuje tento dokument jednoduše jako "Prohlášení". Prohlášení vlastníka obsahuje informace o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, určení a popis společných částí budovy a velikost podílů na společných částech.

Výhody prohlášení vlastníka zahrnují možnost jednotky po rozdělení samostatně nakládat, což znamená, že vlastník může s jednotkou darovat, prodat, pronajmout nebo zřídit zástavní právo. Toto je výhodnější než vlastnit ideální spoluvlastnický podíl na rozlehlém domě, kde je nutné právní vztahy dále upravit.


Blog

Prohlášení vlastníka je dokument, který slouží k rozdělení vlastnictví k nemovité věci (domu) na vlastnictví k jednotkám (zejména bytům). V České republice je prohlášení vlastníka povinným dokumentem pro každou budovu, která má alespoň dva samostatně funkční uzavřené užitkové prostory.


© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!