Co Vám mohu nabídnout ?

Pro rodinné domy (do 3 bytových jednotek, včetně) a bytové domy nad tři bytové jednotka (čtyři a více), nabízím zpracování plánků, které slouží jako podklad prohlášení vlastníka.

Varianty zpracování podkladů z :

  • nemáte žádné plánky, je potřeba zaměření stávající nemovitosti na místě
  • částečná, neúplná dokumentace
  • kompletní projektová dokumentace 

Podklady, si můžete zajistit na příslušném stavebním řadě v archivu, zde by měli mít původní plánky nemovitosti. Většinou je potřeba se na návštěvě dopředu domluvit. Pak stačí si plánky vyfotit, nebo nechat udělat kopie (placené). Z těchto podkladů je možné vypracovat podklad pro přípravu smluvní dokumentace - prohlášení vlastníka.

CENA:

  • jednoduchý plánek pro rodinný dům o 2 - 3 bytových jednotkách - cena 3.-5.000,-Kč (když jsou podklady k dispozici)
  • bytový dům 4 - 6 bytových jedotek - od 5.000,-Kč (když jsou k dispozici podklady)
  • cenu Vám vždy upřesním po zaslání podkladů, nebo telefonické konzultaci

Vlastní smluvní dokumentace - Prohlášení vlastníka

  • Spolupracuji s advokátní kanceláří www.bartonpeckova.cz, Mgr. Dagmar Vítů Pecková, tel. 732 913 139 peckova@bartonpeckova.cz.  Zde jsou připravena zajistit kompletní smluvní dokumentaci k Prohlášení vlastníka a vše s tím spojené.

CENA:

  • prohlášení vlastníka 2-3 bytové jednotky cena cca 6.500,-kč bez DPH s každou další jednotkou navíc 1.500,-kč bez DPH
  • stanovy SVJ cca 5.000,-kč bez DPH
  • zápis do OR  6.000,-kč kolekCo je to prohlášení vlastníka.

Co je to prohlášení vlastníka - je to důležitý právní dokument, který se používá při rozdělení vlastnického práva k nemovité věci, jako jsou budovy nebo byty, na jednotlivé jednotky. Tento dokument umožňuje vlastníkům nemovitosti, aby své vlastnictví rozdělili na konkrétní, přesně vyčleněné jednotky, což může být užitečné v různých situacích, jako je převod družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo při vytváření podmínek pro klidné soužití více spoluvlastníků ve vícegeneračních rodinných domech.

Zákonná úprava prohlášení vlastníka je nově upravena v § 1164 a následujících Občanského zákoníku, kde §1166 Občanského zákoníku označuje tento dokument jednoduše jako "Prohlášení". Prohlášení vlastníka obsahuje informace o pozemku, domu, obci a katastrálním území, údaje o jednotce, určení a popis společných částí budovy a velikost podílů na společných částech.

Výhody prohlášení vlastníka zahrnují možnost jednotky po rozdělení samostatně nakládat, což znamená, že vlastník může s jednotkou darovat, prodat, pronajmout nebo zřídit zástavní právo. Toto je výhodnější než vlastnit ideální spoluvlastnický podíl na rozlehlém domě, kde je nutné právní vztahy dále upravit.


Blog + Reference

Prohlášení vlastníka je dokument, který slouží k rozdělení vlastnictví k nemovité věci (domu) na vlastnictví k jednotkám (zejména bytům). V České republice je prohlášení vlastníka povinným dokumentem pro každou budovu, která má alespoň dva samostatně funkční uzavřené užitkové prostory.


© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!