Naměřená čistá plocha, prostorové ohraničení bytu, způsob výpočtu, společné části domu.

15.02.2024

Základní parametry při kreslení výkresů prohlášení vlastníka.

Naměřená čistá plocha se rovná čisté podlahové ploše místností bez započtených ploch příček a stěn uvnitř bytu.

Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. dle § 2 Prostorové ohraničení bytu je byt ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt. Plochy balkónů nejsou do podlahové plochy bytů započítány, protože nejsou ohraničeny žádnou ze zmíněných konstrukcí. Dle § 5 Společné části domu čl. (1) odst. f) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. jsou balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, uvažovány jako společná část domu. Tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky.

Dle § 3 Způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce nařízení vlády č. 366/2013 Sb. tvoří podlahovou plochu bytu půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce včetně jejich povrchových úprav.

Dle § 5 Společné části domu čl. (2) nařízení vlády č. 366/2013 Sb. jsou společnými částmi domu vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

Více informací získáte důkladným prostudováním Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. - Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!