Doporučené nejmenší velikosti místností v rodinných a bytových domech (dle ČSN 73 4301)

15.02.2024

V dnešním článku se podíváme na doporučené nejmenší velikosti místností v rodinných a bytových domech podle ČSN 73 4301. Tato norma stanovuje základní požadavky na kvalitu bydlení a její dodržování je důležité pro zdraví a pohodu obyvatel. Budeme se zabývat hlavně těmito body:

  • Jaká je nejmenší velikost obytné místnosti, ložnice, kuchyně, koupelny a WC ?
  • Jaké jsou nejmenší rozměry pro okna, dveře, schody a chodby ?
  • Jaké jsou nejmenší výšky stropů a podlah ?

Pokud plánujete stavět nebo rekonstruovat svůj dům nebo byt, určitě si přečtěte tento článek ať se vyhnete možným problémům a nepříjemnostem. Tak pojďme na to!


Jaká je nejmenší velikost obytné místnosti, ložnice, kuchyně, koupelny a WC ?

Jedním z pramenů, které stanovují minimální velikost obytné místnosti, je ČSN 73 4301 z roku 2016. Tato norma se zabývá návrhem a vybavením bytových jednotek a jejich částí. Podle této normy musí mít každá obytná místnost minimálně 8 m2 podlahové plochy a minimálně 2,5 m výšky. Pokud je obytná místnost součástí kuchyně, musí mít minimálně 12 m2 podlahové plochy. Pokud je obytná místnost součástí koupelny nebo WC, musí mít minimálně 10 m2 podlahové plochy. 

Norma také stanovuje minimální rozměry pro jednotlivé typy obytných místností podle jejich funkce. Například ložnice pro dvě osoby musí mít minimálně 12 m2 podlahové plochy a šířku nejméně 3 m. Obývací pokoj pro čtyři osoby musí mít minimálně 16 m2 podlahové plochy a šířku nejméně 3,5 m. Dětský pokoj pro dvě děti musí mít minimálně 10 m2 podlahové plochy a šířku nejméně 2,5 m.

Norma také určuje minimální počet oken a jejich rozměry pro každou obytnou místnost. Podle normy musí být každá obytná místnost osvětlena přirozeným světlem z okna nebo balkonových dveří s celkovou plochou skla nejméně 1/8 podlahové plochy obytné místnosti. Okno nebo balkonové dveře musí být umístěny tak, aby byla zajištěna dostatečná výměna vzduchu v obytné místnosti.

Dalším pramenem, který ovlivňuje minimální velikost obytné místnosti, je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon se vztahuje na všechny stavby a jejich části, které jsou určeny k trvalému pobytu lidí. Podle tohoto zákona musí být každá bytová jednotka vybavena minimálně jednou obytnou místností s podlahovou plochou nejméně 15 m2 a výškou nejméně 2,5 m. Pokud je bytová jednotka určena pro více než dvě osoby, musí být vybavena minimálně dvěma obytnýmiJaké jsou nejmenší rozměry pro okna, dveře, schody a chodby ?

Okna

Okna jsou zdrojem světla a vzduchu do interiéru, proto by měla být dostatečně velká a umístěná na vhodných místech. Podle ČSN 73 4301 by měla být plocha oken v místnosti alespoň 1/8 plochy podlahy. Minimální výška okna by měla být 0,9 m a minimální šířka 0,6 m. Okna by měla být umístěna tak, aby jejich spodní okraj byl maximálně 1,2 m nad podlahou a horní okraj minimálně 2,2 m nad podlahou. Okna by také měla umožňovat únik v případě požáru, proto by se měla dát otevřít dovnitř nebo do strany.

Dveře

Dveře slouží k oddělení jednotlivých prostorů a zajištění soukromí. Podle ČSN 73 4301 by měly mít dveře minimální šířku 0,8 m a minimální výšku 2 m. Pro bezbariérové bydlení se doporučuje šířka dveří alespoň 0,9 m. Dveře by se měly otevírat směrem z menšího prostoru do většího nebo směrem z chodby do místnosti. Dveře by také měly umožňovat únik v případě požáru, proto by se neměly zamykat klíčem nebo jiným způsobem.

Schody

Schody spojují různé úrovně domu a umožňují pohyb mezi nimi. Podle ČSN 73 4301 by měly schody splňovat následující parametry:

- Šířka schodiště by měla být minimálně 0,8 m pro jednostranný zábradlí a minimálně 1 m pro oboustranný zábradlí.

- Výška stupně by neměla přesáhnout 0,2 m a šířka stupně by neměla být menší než 0,24 m.

- Poměr výšky a šířky stupně by neměl být menší než 0,6 ani větší než 0,65.

- Počet stupňů mezi dvěma podestami by neměl být větší než 18.

- Šikmost schodiště by neměla být menší než 20° ani větší než 45°.

- Výška zábradlí by měla být minimálně 0,9 m nad stupni.

- Šířka podesty by měla být minimálně stejná jako šířka schodiště.

Chodby

Chodby propojují jednotlivé místnosti domu a umožňují pohyb mezi nimi. Podle ČSN 73 4301 by měly chodby splňovat následující parametry:

- Šířka chodby by měla být minimálně 1 m pro volný průchod a minimálně 1,2 m pro umístění nábytku nebo jiných předmětů.

- Výška chodby by měla být minimálně 2,2 m.

- Délka chodby by neměla být příliš dlouhá, aby se zabránilo zbytečnému plýtvání prostorem a energií. Doporučuje se, aby chodba nebyla delší než 10 m.


Jaké jsou nejmenší výšky stropů a podlah ?

Nejmenší výška stropu

Výška stropu je definována jako vzdálenost mezi horní stranou podlahy a spodní stranou stropu. Podle ČSN 73 4301 je nejmenší povolená výška stropu pro obytné prostory 2,5 metru. Pro ostatní prostory, jako jsou koupelny, toalety, šatny, komory, chodby nebo schodiště, je nejmenší povolená výška stropu 2,2 metru. Pro garáže je nejmenší povolená výška stropu 2 metry.

Tyto hodnoty jsou minimálními požadavky pro zajištění dostatečného osvětlení, větrání a akustické pohody. Pokud chcete dosáhnout lepšího prostorového dojmu a estetiky, můžete zvolit vyšší stropy. Například pro moderní architekturu se často používají stropy o výšce 2,8 až 3 metry.

Nejmenší výška podlahy

Výška podlahy je definována jako vzdálenost mezi spodní stranou podlahy a terénem nebo spodní hranou základové desky. Podle ČSN 73 4301 je nejmenší povolená výška podlahy pro obytné prostory 0,15 metru. Pro ostatní prostory, jako jsou garáže, sklepy nebo technické místnosti, je nejmenší povolená výška podlahy 0 metrů.

Tyto hodnoty jsou minimálními požadavky pro zajištění ochrany proti vlhkosti, plísním a hmyzu. Pokud chcete dosáhnout lepšího tepelného komfortu a izolace, můžete zvolit vyšší podlahy. Například pro pasivní domy se doporučuje použít podlahy o výšce 0,3 až 0,5 metru.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!