Co je to prohlášení vlastníka a kdy je potřeba.

15.01.2024

Prohlášení vlastníka je dokument, který slouží k rozdělení vlastnictví k nemovité věci (domu) na vlastnictví k jednotkám (zejména bytům). V České republice je prohlášení vlastníka povinným dokumentem pro každou budovu, která má alespoň dva samostatně funkční uzavřené užitkové prostory. 

Prohlášení vlastníka musí být sepsáno písemně a podepsáno všemi vlastníky budovy. Obsahuje následující náležitosti:

  • Údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území.
  • Vymezení jednotek, a to pojmenováním a označením číslem a umístěním včetně účelu užívání.
  • Vymezení společných částí budovy.
  • Určení podílu každé jednotky na společných částech budovy.

Prohlášení vlastníka je po podpisu vlastníky budovy zapsáno do katastru nemovitostí. Teprve po zápisu do katastru nemovitostí se jednotky stávají samostatnými nemovitými věcmi a mohou být převedeny na jiného vlastníka.

Prohlášení vlastníka je důležitým dokumentem, který upravuje vztahy mezi vlastníky jednotek v bytovém domě. Určuje, které prostory jsou součástí každé jednotky, které prostory jsou společné a jak se podílí každá jednotka na nákladech na správu a údržbu domu.


Údaje o pozemku, domě, obci a katastrálním území

V úvodu prohlášení vlastníka je nutné uvést následující údaje:

  • Parcelní číslo pozemku, na kterém se dům nachází.
  • Číslo popisné domu.
  • Obec a název katastrálního území, ve kterém se dům nachází.
  • Číslo listu vlastnictví, na kterém je dům zapsán v katastru nemovitostí.
  • Katastrální úřad, který v obvodu vykonává státní správu.

Vymezení jednotek

V další části prohlášení vlastníka je nutné vymezit jednotlivé jednotky. Každá jednotka musí být označena číslem, pojmenováním a umístěním. Dále je nutné uvést účel užívání jednotky. Jednotky mohou být bytovými nebo nebytovými.

Vymezení společných částí budovy

V prohlášení vlastníka je také nutné vymezit společné části budovy. Společné části jsou části budovy, které jsou určeny k užívání všemi vlastníky jednotek. Mezi společné části budovy patří například:

  • Dveře do domu, schodiště, výtahy, společné prostory pro shromažďování (např. společenská místnost), společné prostory pro úklid (např. sklepy, komory), společné prostory pro technické zařízení (např. kotelna, kotelny), venkovní prostory (např. dvorek, zahrada).

Určení podílu každé jednotky na společných částech budovy

Poslední částí prohlášení vlastníka je určení podílu každé jednotky na společných částech budovy. Podíl jednotky na společných částech budovy určuje, jak se každá jednotka podílí na nákladech na správu a údržbu domu. Podíl jednotky na společných částech budovy se stanovuje podle podlahové plochy jednotky.


Změna nebo oprava prohlášení vlastníka

Změna nebo oprava prohlášení vlastníka je možná pouze se souhlasem všech vlastníků jednotek. Změna prohlášení vlastníka může být nutná například v případě, že se změní dispozice domu, pokud se změní účel užívání jednotky nebo pokud se změní podíly jednotek na společných částech budovy.

© 2023 Všechna práva vyhrazena
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!